معرفی موسسه اندیشه شهید آوینی

...

 

نشانی     نشانی: تهران، تجریش، میدان قدس، ابتدای شریعتی، کوچه شهید سلیمان زاده، بن بست سوسن، پلاک ٢

پستی   کدپستی: 1963737711          پست الکترونیک: info@aviny.com

تلفن   روابط عمومی: 22725071      مدیریت: 22727290        فکس: 22727294