شماره مطلب:
61
دسته بندی
یکشنبه 1400/02/26 08:23

مشکی از اشک

انتشارات : مؤسسه فرهنگی هنری شهید آوینی با همکاری نشر توسعه‌ی قلم
نویسنده : رضا شیخ‌محمدی
1384
نگارنده در این کتاب، مجموعه‌ای از خاطرات، تجربه‌ها، داستان و گزارشات را در ارتباط با جنگ تحمیلی هشت‌ساله فراهم آورده است. این کتاب یک‌بار توسّط مؤسسه آفرینه قم به چاپ دوم رسید و یک‌بار توسّط مؤسسه شهید آوینی در دو مجلّد به زیر طبع آراسته شد

بخشی از کتاب | خدایا! تو را سپاس که مرا به سوی خود کشاندی. حالتی به من دادی که غیر تو را ندیدم. با من هر آنچه خواهی کن! راضیم به رضای تو! خواهی سر و تن از هم جدا کن؛ اما تو را به زهرا (سلام الله علیها) با این بدن عاصی قهر مکن!