شماره مطلب:
61
دسته بندی
یکشنبه 1400/02/26 08:23

مشکی از اشک

انتشارات : نشر توسعه‌ی قلم و مؤسسه‌ی فرهنگی هنری اندیشه‌ی شهید آوینی
نویسنده : رضا شیخ‌محمدی
189
1384

نگارنده در این کتاب، مجموعه‌ای از خاطرات، تجربه‌ها، داستان و مشاهدات را در ارتباط با جنگ تحمیلی هشت ساله فراهم آورده است. این کتاب یک‌بار توسّط مؤسّسه‌ی آفرینه‌ی قم به چاپ دوم رسید و توسّط مؤسّسه‌ی شهید آوینی در دو مجلّد به زیر طبع آراسته شد.