شماره مطلب:
47
دسته بندی
یکشنبه 1399/04/29 07:43

گزارش تولیدات سال 1398

خبرهای آوینی
1399/04/29 07:43
گزارشی از تولیدات مؤسسه‌ی فرهنگی هنری اندیشه‌ی شهید آوینی در سال 1398 در قالب نمایه‌هایی ارائه می‌گردد.

 

 

برای مشاهده مجموعه موشن گرافیک اولین ها بروی اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

برای مشاهده مجموعه برناه تلویزیونی صندلی من بر روی اینجا کلیک کنید