شماره مطلب:
22
پنجشنبه 1399/04/12 06:38
فیلم سینمایی

"چراغ‌های ناتمام"

تهیه کننده
مجتبی امینی - مجید اساعیلی
کارگردان
مصطفی سلطانی
1395
75 دقیقه
دغدغه هنری یک هنرمند اصیل بسیار ارزشمند است که تن به هر کاری ندهد با هر محتوایی این فیلم به موضوع نویسنده ای م یپردازد که برا امرار معاش زندگی خود دچار مشکل است ولی تن به هر کاری نمی دهد. جلال نويسنده اى كه على رقم نياز مالى و فقر حاظر نيست هر متنى را به هر قيمتى بنويسد و باورهايى براى خود دارد ، تن به كارگرى و حمالى ميدهد ولى متنى را كه دوست ندارد نمي نويسد در اين اثنا كارى به او سفارش داده ميشود که .... این فیلم به کارگردانی مصطفی سلطانی و در موسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی تولید شده است.

گالری