شماره مطلب:
20
دسته بندی
جمعه 1398/12/23 01:35

شب را جرعه‌جرعه بنوش!

انتشارات : مؤسسه فرهنگی هنری شهید آوینی با همکاری نشر توسعه‌ی قلم
نویسنده : رضا شیخ‌محمدی
160
1384
بخش نخست كتاب دربرگيرنده‌‌ی خاطرات مستند و روزانه‌‌ی راوی در جبهه‌های جنگ است. در بخش دوم نيز نوشته‌هايی به صورت درد‌دل‌ها و نجواها آمده است.

بدم نمی‌آمد نامش را بدانم و با دنیایش آشنا شوم که وقت دیگری را می‌طلبید. این بود که برای پیوستن به گردان که دیگر داشت شکل منظم به خود می‌گرفت، پیش رفتم و در پشت سر آخرین نفر، دست چپم را در امتداد شانه‌ام پیش بردم و خبردار ایستادم.