شماره مطلب:
144
دسته بندی
یکشنبه 1400/08/16 06:38
تولید مستندی درباره‌ی نگهداری از حیوانات خانگی

در پی چرایی «همخونه»‌شدن حیوان با انسان

1400/08/16 06:38
مستند «همخونه» با نگاهی جامعه‌شناختی و روانکاوانه به بررسی پدیده‌ی نگهداری از حیوانات در خانه می‌پردازد.

مستند «همخونه»، محصول موسسه‌ی فرهنگی هنری اندیشه‌ی شهید آوینی و ماحصل پژوهش‌های چندماهه‌ی تیم تولید با همراهی افراد درگیر با ماجرا و کارشناسان و اهل فن می‌باشد. به گزارش روابط عمومی موسسه، مستند «همخونه» به کارگردانی «فاطمه کلانتری» به دنبال آن است تا با نگاهی متفاوت و از زوایای مختلف به فرهنگ وارداتی «نگهداری از حیوانات خانگی» بپردازد.

این مستند 55 دقیقه‌ای به دنبال آن است تا پاسخی به برخی پرسش‌های مطرح شده در ‌زمینه‌ی نگهداری از حیوانات خانگی داشته باشد. بدین مقصود، نگاه ذهنی حامیان چنین رفتاری مورد کاوش کارشناسانه قرار گرفته تا از فرآیند این نگاه‌های متمایز، آسیب‌های این نوع رفتار در قاب تصویر نمایان شود. البته این مستند برای همراهی مخاطبان تلویزیونی بررسی‌های خود را در فرمی ساده و جذاب ارائه کرده است.

مستند «همخونه» با نویسندگی مشترک فاطمه کلانتری و محبوبه آقانوری و پژوهش، کارگردانی و تهیه‌کنندگی «فاطمهکلانتری»، کاری از موسسه‌ی فرهنگی هنری اندیشه‌ی شهید آوینی است که برای پخش از رسانه‌ی ملی آماده می‌شود.