شماره مطلب:
139
دسته بندی
شنبه 1400/08/15 07:36
ساخت مستندی درباره‌ی دوران فعالیت شهید شوشتری در سیستان و بلوچستان

مردی که در قلب مردم جا باز کرد

1400/08/15 07:36
دستاوردهای شهید شوشتری در سیستان و بلوچستان و شیوه‌ی مردمداری ایشان با اهالی این منطقه‌ی محروم در قالب مستند، توسط موسسه‌ی فرهنگی هنری اندیشه‌ی شهید آوینی ساخته می‌شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه، این مستند بلند تلویزیونی، مقطع زمانی حضور «شهید‌شوشتری» در سیستان و بلوچستان را که دارای جنبه‌های مختلفی از درایت فرماندهی، نگاه مردمی و شیوه‌ی مواجهه با نیروهای شرور است را دربرمی‌گیرد. «حسن وزیر‌زاده»؛ کارگردان این مستند با اعلام خبر تولید مستند «شهید شوشتری»، گفت: ایشان بعد از فرماندهی حاج قاسم سلیمانی در منطقه مستقر شدند و در ادامه‌ی راه ایشان، اقدامات قابل توجهی را سامان دهند. ما از طریق دوستان شهید شوشتری از جمله آقای شهریاری که در لحظه‌ی شهادت ایشان، در نزدیکی صحنه بود، روایت را پیش می‌بریم. این مستند سعی می‌کند تا مخاطب را بیشتر با شهید شوشتری آشنا کند تا از طریق گفتو‌گو با سران طوایف و همرزمان آن شهید، درباره‌ی ایشان بیشتر بدانیم.

 این کارگردان ادامه داد: شهید شوشتری را می‌توان شهید وحدت نامید و در مستند، نشان داده می‌شود که ایشان با چه شیوه‌ای در قلب مردم جا باز کرد. شهید شوشتری از طریق مردمداری، سازندگی را در منطقه ایجاد کرد. ما در این مستند به دنبال اثر بیوگرافیک نبودیم و تنها مقطع پایانی زندگی ایشان و فعالیت‌هایی که در آن منطقه انجام دادند را مورد بررسی قرار می‌دهیم. وی افزود: شهید شوشتری در سیستان و بلوچستان به دور از هرگونه خشونت، رویه‌ی مردمی را در پیش گرفت و با توجه به موفقیت‌ها و علاقمندی‌هایی که نزد سران طوایف داشت، در نهایت خشم دشمن را ایجاد کرد تا ایشان را به شهادت برسانند.