شماره مطلب:
128
دسته بندی
دوشنبه 1400/08/10 07:21
جهان پس از کرونا از دریچه‌ی مستند «توازن جمعیت و سلاح بیولوژیک»

زخم‌کاریِ سردمداران سلطه‌گر بر روح بشر

1400/08/10 07:21
مجموعه مستند «توازن جمعیت و سلاح بیولوژیک» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی «سهیل سلیمی» در قالب چهار قسمت 55 دقیقه‌ای ساخته می‌شود. این مجموعه که تولید موسسه‌‌ی فرهنگی هنری اندیشه‌‌ی شهید آوینی است، تاریخچه‌ای از بیماری‌های فراگیر در سراسر جهان می‌پردازد.

مجموعه مستند «توازن جمعیت و سلاح بیولوژیک» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی «سهیل سلیمی» در قالب چهار قسمت 55 دقیقه‌ای ساخته می‌شود. این مجموعه که تولید موسسه‌‌ی فرهنگی هنری اندیشه‌‌ی شهید آوینی است، تاریخچه‌ای از بیماری‌های فراگیر در سراسر جهان؛ از عهد باستان تا به امروز را روایت می‌کند و از این زاویه، دریچه‌ای برای بررسی عمیق پاندمی «کووید 19» پیش روی مخاطب قرار می‌دهد. در این میان و با استناد به حقیقتِ تاریخ، نقش انکارناپذیر سردمداران سلطه‌گر برای همه‌گیری انواع بیماری‌های بی‌حد و‌مرز روشن می‌شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه، مجموعه مستند «توازن جمعیت و سلاح بیولوژیک» با نگاهی پژوهشی به دنبال نمایش جهان پس از کرونا است. جهانی که گستره‌ی نفوذ این ویروس مرموز، موجب ایجاد شکل متفاوتی از زیست جامعه‌ی بشری شده است تا جامعه‌شناسان و روان‌شناسان و تحلیل‌گرانِ انسان‌شناسی، جهان را به پیش و پس از کرونا تقسیم نمایند. اما در پسِ همه‌ی تحلیل‌ها، دریچه‌ای تازه از طریق بررسی تاریخ شیوع بیماری‌های همه‌گیر نمایان می‌شود، وقتی بیماری راهی برای ریشه‌کن سازی جمعیتِ جهان و سیطره بر مردمان کشورها به حساب می‌آید. از این رو، روایت تاریخی این مستند فراتر از شرح ناگواری‌های جهان تازه‌ی کرونایی است.

مستند «توازن جمعیت و سلاح بیولوژیک» براساس اسناد تحقیقاتی به این نتیجه می‌رسد که دلیل لشگرکشی‌ها را باید از طریق مناظر دیگری جُست، وقتی که بسیاری از جنگ‌افروزی‌ها با اهداف غیرنظامی انجام می‌شود و با بررسی ماهیت پلید استکبار جهانی، درمی‌یابیم که مداخله در توازن جمعیتی کشورها از طریق بیماری‌ها، قدمتی چند هزارساله دارد.

مستند «توازن جمعیت و سلاح بیولوژیک» به تصرف جهان به واسطه‌ی «کرونا» می‌پردازد، جایی که مرور تاریخ و ردیابی شیوع بیماری های کُشنده نشان می‌دهد که چگونه استعمارگران از این طریق به دنبال توازن جمعیت جهت کسب منافع مورد نظر خود هستند. این مستندِ متفاوت، تولید موسسه‌ی فرهنگی هنری اندیشه‌ی شهید آوینی است که برای پخش از رسانه‌ی ملی آماده می‌شود.