شماره مطلب:
122
دسته بندی
چهارشنبه 1400/07/21 06:09

مطالبات اقتصادی در گفتمان مقام معظم رهبری

انتشارات : مؤسسه‌ی فرهنگی هنری اندیشه‌ی شهید آوینی
نویسنده : سعید اشیری
282
1391

کتاب «مطالبات اقتصادی در گفتمان مقام معظم رهبری» که مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری در جمع اقشار مختلف جامعه است، شامل دو بخش کلی می باشد. بخش اوّل، اختصاص به مسائل اساسی اقتصادی در گفتمان مقام معظم رهبری دارد و در بخش دوم، مجموعه‌ای از بیانات معظمٌ له در خصوص موضوعاتی هم‌چون «تولید ملّی و خودکفایی»، «عدالت و اقتصاد»، «مبارزه با فساد»، «اقتصاد مقاومتی» و «سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی» مکتوب شده است.