شماره مطلب:
119
دسته بندی
سه شنبه 1400/07/20 06:09
شهید شیخ عبدالله میثمی به روایت همسر شهید

چهل روز دیگر

انتشارات : مؤسسه‌ی فرهنگی هنری اندیشه‌ی شهید آوینی
نویسنده : مهرالسادات معرک‌نژاد، شبنم غفاری
71
1384

این کتاب به زبان همسرِ شهید عبدالله میثمی، شرح اتفاقاتی کوتاه اما عمیق از نوع زیستنی ساده و صمیمی است و از این رو کتاب فوق که به مناسبت کنگره‌ی سرداران و 23 هزار شهید استان اصفهان گردآوری شد، می‌تواند در جهت آگاهی از کیفیت خانواده‌‌ای متدین و اصیل کمک کند.