شماره مطلب:
118
دسته بندی
سه شنبه 1400/07/20 06:09

مسافران ملک‌اعظم

انتشارات : مؤسسه‌ی فرهنگی هنری شهید آوینی و جنات فکه
نویسنده : سعید عاکف
99
1384

«مسافران ملک‌اعظم»؛ کتاب کاوه»، 99 ردپا است از همه‌ی ردپاهای «شهید محمود کاوه»؛ در مسیری نامتناهی رو به چشم‌اندازی با چشمه‌ساری دل‌نشین و زیبایی‌هایی که از کلام نورانی تا چشمان نافذ این قهرمان بااراده جوانه می‌زند و می‌تواند یاری دهنده‌ی ره‌پویان در سیر و سلوک به عالم معنا باشد.