شماره مطلب:
117
دسته بندی
سه شنبه 1400/07/20 06:09

گاهی به آسمان نگاه کن

انتشارات : مؤسسه‌ی فرهنگی هنری اندیشه‌ی شهید آوینی
نویسنده : سید مرتضی مفیدنژاد
88
1384

«گاهی به آسمان نگاه کن»، آسیب‌شناسی جمهوری اسلامی در اندیشه‌ی استاد شهید مرتضی مطهری است. این کتاب بر اساس اندیشه‌ی حکومت‌داری اسلامی «معلم انقلاب» بنا شده و سعی بر آن است تا از این طریق با هشدار نسبت به آفت‌های این مسیر روشن، از انحراف جریان انقلاب جلوگیری شود.