شماره مطلب:
115
دسته بندی
سه شنبه 1400/07/20 06:08

خودت اسم کتاب را انتخاب کن

انتشارات : باران اندیشه و مؤسسه‌ی فرهنگی هنری اندیشه‌ی شهید آوینی
نویسنده : سیدحسین یحیوی
146
1384

این کتابِ کم‌حجم از مجموعه عناوین مجموعه‌ی «نور در غبار» مؤسسه بوده و دربرگیرنده‌ی خاطرات جانبازان سربلند کشور در قالب داستانک‌ها است. مؤلف کوشیده است تا از بیان گفته‌های ساده و بی‌پیرایه‌ی قهرمانان بی‌نام و نشان دفاع مقدس، به مجموعه‌ای بی‌تکلّف جهت انتقال تجربه از مردان رزم به نسل‌ نو دست یابد.