شماره مطلب:
113
دسته بندی
سه شنبه 1400/07/20 06:07

پنجره‌های روشن

انتشارات : مؤسسه‌ی فرهنگی هنری اندیشه‌ی شهید آوینی
نویسنده : سمیه قاسمی، سمانه قاسمی، نعیم نخعی
343
1392

این کتاب بر اساس مجموعه اسناد و اطلاعات موجود در آرشیو اسناد کتاب‌خانه و ستاد جنگ وزارت نیرو، به «عملکرد صنعت برق در دفاع مقدس» می‌پردازد و با این چراغ، پروژه‌ی «جمع‌آوری و تدوین دائره‌المعارف دفاع مقدس وزارت نیرو» را روشن ساخته است. این کتاب تحقیقاتی، بخشی از تاریخ شفاهی دوران دفاع مقدس است که با بهره‌گیری از مصاحبه با صاحب‌نظران صنعت برق کشور در دوران جنگ تحمیلی شکل گرفته و کلیدی جهت ورود به تحقیقات بعدی در این زمینه خواهد بود.